FoU

Produktion

16

15 år av team för forskning och utveckling av sensorteknologi;
Den kan utvecklas framåt eller bakåt;
Dator tredimensionell hjälp design;
Slutlig elementanalys ÄRTA;
Prototypdesign, verifiering, teknisk analys;
Prototypprestanda och verifiering / första batch-godkännande;
Kontrollera PPAP;
Prestandaexperiment av olika omfattande index;
EMC elektromagnetisk kompatibilitetstest;

Experimentella projekt som kan slutföras inom företagets FoU-plattform:
Experiment med hög och låg temperatur.
Salt spray experiment.
Konstant temperatur och fuktighetsexperiment.
MAF-hållbarhetsexperiment.
SENSOR dynamiskt experiment med hög och låg temperatur.
Hög- och lågtemperaturschockexperiment.
SENSOR hållbarhetsexperiment.
MAF dynamiskt experiment med hög och låg temperatur.
Släpp experiment.
Projektionsdata för nyckelstorlek.
Simulerat bilvibrationsexperiment.
Tredimensionellt vibrationsexperiment.
Tråds hållbarhetsexperiment.
Spänningsexperiment.
Högtrycksförseglingsexperiment.
Högtrycksstötpåverkansexperiment.
Installation IP-experiment.
Kemikaliebeständighetsexperiment.

17